Geriatrie fysiotherapie

Wij hebben de ouderen specialist, dat is de geriater. Zo is er ook de gespecialiseerde fysiotherapeut voor ouderen, de geriatrie-fysiotherapeut. Sinds 2009 officieel erkend als verbijzondering. Maar wat wil dit nu eigenlijk zeggen? Wat betekent het voor u?

Oud worden is mooi, maar oud zijn is niet altijd even gemakkelijk, gezien de vaak complexe gezondheidsproblemen die op latere leeftijd op kunnen treden.

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van ouderen met meerdere gezondheidsproblemen. Zij hebben kennis van ouderdomsziekten en de daarbij passende fysiotherapeutische behandeling. Daartoe hebben zij een specifieke opleiding genoten naast de basisopleiding fysiotherapie.

Het gaat bij deze vorm van fysiotherapie niet alleen om ouderen, maar ook om mensen die vanwege hun ziekte, bijvoorbeeld de Ziekte van Parkinson, al eerder verschijnselen kunnen vertonen van ouderdom.  U hoeft daar niet persé oud voor te zijn!                                                                                      De geriatriefysiotherapeut verbetert het lichamelijk functioneren en voorkomt verdere achteruitgang. Het algemene doel is zelfstandigheid te stimuleren en risico’s te verminderen.

De geriatriefysiotherapeut richt zich tijdens de behandeling niet alleen op de ziekte of aandoening zelf, maar probeert het gehele functioneren in het dagelijks leven zo optimaal mogelijk te laten verlopen met als belangrijke voorwaarde kwaliteit van leven en participatie (deelname) in de samenleving. De behandeling kan bestaan uit oefentherapie en training, advies en begeleiding betreft dagelijkse handelingen, transfers en (loop)hulpmiddelen om het functioneren thuis gemakkelijker te laten verlopen. Bij pijnklachten, wordt de pijn natuurlijk ook aangepakt,  Daarnaast is advies over preventieve maatregelen en bewustwording van eventuele risico’s die men tegen kan komen van belang.

Samenwerken met andere disciplines zoals ergotherapeuten, huisartsen, medisch specialisten en psychologen behoort ook tot de taak van een geriatrisch fysiotherapeut om samen met de patiënt tot een zo goed mogelijke behandeling te komen. Tevens is het begeleiden en het geven van advies aan andere gezinsleden, mantelzorgers en verpleging/verzorging ook een belangrijke rol van de geriatrisch fysiotherapeut.

De geriatriefysiotherapeut richt zich ook op de behandeling van complexe zorg in de thuissituatie. Hierbij richt de behandeling zich op het dagelijks bewegen van de client in zijn eigen leefomgeving en wordt gestreefd naar het behouden of vergroten van de zelfredzaamheid als belangrijke voorwaarde voor kwaliteit van leven en voor deelname aan de samenleving.

 

Enkele voorbeelden waarbij een geriatriefysiotherapeut kan worden in geschakeld:

* Ziektebeelden zoals longaandoeningen, hart- en vaatlijden, herstel na operaties, ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose (MS), dementie, artroseverschijnselen en/of amputaties.

* Preventief activeren voor mensen met een afnemende zelfredzaamheid.

* advies m.b.t. tiltechnieken, aanpassingen van leefomgeving of loophulpmiddelen.

* consultaanvragen m.b.t. (mobiliteit)problemen thuis of in het verzorgingshuis.

 

Wanneer u meer informatie wilt hebben over geriatriefysiotherapie of u een afspraak wilt maken , dan kunt u contact opnemen met Paola van Smeden-Zijlstra, 06 110 441 37 of via info@movementisleuk.nl.