Aanmelden en afspraak

Vanaf 1 januari 2006 bestaat er de mogelijkheid om rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan zonder verwijzing van een arts. Uw huisarts wordt geïnformeerd over uw komst bij mij in de praktijk, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als eerste voer ik dan een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat ik eerst vast willen stellen of u bij mij aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan ik u doorsturen naar een andere zorgverlener of naar uw huisarts. Wanneer u wel behandeld kan worden bij mij in de praktijk, dan gaan we in overleg met u aan de slag!

Echter als het niet mogelijk voor u is om naar mijn praktijk te komen en ik bij u thuis kom dan heeft u wel een verwijzing van een arts nodig met de vermelding dat de behandeling aan huis dient te worden gegeven.

Na een eerste screening bestaat uw eerste afspraak uit twee onderdelen: een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. In dit vraaggesprek stel ik vragen over uw klachten; bijvoorbeeld hoe ze zijn ontstaan en wanneer ze toenemen of verminderen. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij ik uw houding en bewegingen beoordeel door middel van observaties, testen en eventuele vragenlijsten. Zo wordt vastgesteld waar de oorzaken van uw klachten zitten. Samen beslissen we of therapie zinvol is. Is dat het geval, dan bespreekt ik met u een aanpak voor de verdere behandeling. Zo heeft u dus meteen na de eerste afspraak duidelijkheid over het vervolg.

 

Bij het aanmelden en maken van een afspraak zijn de volgende gegevens noodzakelijk:

 

naam, geboortedatum

persoonsnummer/BSN

adres, postcode, woonplaats en eventueel email adres

telefoonnummer

 

Voor meer informatie of als u een afspraak wilt maken , dan kunt u contact opnemen met Paola van Smeden-Zijlstra, 06 110 441 37 of via info@movementisleuk.nl.