Wie ben ik?

Mijn naam is paola van Smeden-Zijlstra. Sinds 1984 ben ik fysiotherapeut en in 2006 heb ik mijn specialisatie Geriatrie afgerond.

Na in een verpleeghuis, ziekenhuis en 1ste lijns praktijk te hebben gewerkt, heb ik nu mijn eigen praktijk Moven=ment=LEUK.

Het werk in het verpleeghuis heeft mij enthousiast gemaakt om de op specialisatie geriatrie te gaan doen. De oudere patiënt intrigeert mij door de complexe problematiek, de enorme variëteit van aandoeningen, de belangrijkheid van de samenwerking in het zorgveld rondom de oudere en de identiteit en doorleefdheid  van de oudere. Het geeft mij voldoening om op een professionele maar toch creatieve manier samen te werken met de oudere  en zijn omgeving om zo tot het beste resultaat te komen.

Doordat ik altijd opzoek ben naar de beste behandelmethodes en samenwerkingsvormen ben ik door de zorgverzekeraar ‘De Friesland’ gevraagd om, samen met 2 collega’s, de richtlijn ‘Fysiotherapie in de Geriatrie’ te schrijven. Mijn inbreng was om op een vernieuwende, inventieve en creatieve manier naar  de kwetsbare oudere te kijken. Door het schrijven van deze richtlijn heb ik mede het ‘Netwerk Geriatriefysiotherapie Friesland’ opgericht en vorm gegeven. . Daarnaast heb ik 2 keer meegewerkt aan een onderzoek vanuit RadboudUMC Nijmegen betreffende fysiotherapie en ouderen. Dit naar aanleiding van de cursus ‘Voorkom vallen’ die ik met behulp van subsidie van ZonMw heb opgezet in Franeker.