HOE ZIEN DE BEHANDELINGEN ERUIT?

Het accent ligt op het bewegend functioneren.

Het doel van de geriatrie-fysiotherapie is d.m.v. behandelingen en het deel uitmaken van de zorg rondom de oudere, de weerbaarheid te vergroten. Zodat de oudere zelfstandiger wordt en hierdoor minder afhankelijk zal zijn van de zorg en zijn omgeving.

Als geriatrie-fysiotherapeut ben ik één van de schakels binnen de zorg rondom de oudere en zorg ik voor afstemming en werk ik samen met andere disciplines zoals b.v. : de huisarts, de thuiszorg, de mantelzorg (buren/familie), de ergotherapie, de logopedie. Het zogenoemde multidisciplinair overleg.

Het doel van de behandeling  kan b.v. zijn :

  • de kwetsbare ouder zolang mogelijk zelfredzaam houden.
  • de ouderen die het risico lopen tot deze kwetsbare groep te gaan behoren zo weerbaar mogelijk maken.
  • de ouderen met chronische en langdurige aandoeningen beweegvormen aanbieden om progressie zo lang mogelijk uit te stellen.